Wyrzyska Orkiestra Dęta

Dzięcięca Okriestra Dęta w Wyrzysku działa od początku 2022 roku. 

Członkami orkiestry są dzieci z Gminy Wyrzysk, które uczęszczają na próby dwa razy w tygodniu. Liczebność zespołu ciągle wzrasta podobnie jak zdolności wypracowywane pod okiem (i uchem) instruktorów.

Orkiestra ma już za sobą kilka koncertów podczas imprez organizowanych przez MGOK.

Dariusz Sobieralski

Kapelmistrz

Ryszard Janusz

Instruktor

Galeria

Skip to content