Koło malarskie „Grupa Plastyczna”

Koło malarskie “Grupa Plastyczna” powstał …. służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury. 

….. prowadzi działalność na rzecz organizacji i rozwoju czytelnictwa oraz zapewnia dostęp do książki dla mieszkańców Gminy Wyrzysk.

……. w Wyrzysku realizuje podstawowy cel jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego Gminy Wyrzysk. 

Waldemar Malak

Instruktor

Galeria

Skip to content