Podsumowanie konkursu plastycznego

top
bombki

1. Do konkursu przystąpiło 183 uczestników w 3 kategoriach wiekowych

– przedszkole

– uczniowie klas I – III

– uczniowie klas IV – VI

2. Oceny prac konkursowych dokonało jury w składzie:

– Magdalena Dura

– Barbara Pawlak

– Iwona Mrotek-Wypych

3. Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach- biorąc pod uwagę pomysłowość i staranność w wykonaniu pracy. Po przeprowadzeniu analizy prac, uwzględniając liczbę prac w danej kategorii, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach.

Pobierz Protokół