Haft, śpiew i linoryt… Krajna po raz trzeci.

Ważnym nurtem działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku jest promocja kulturowego dziedzictwa regionu. Od 2020 roku wyrzyski dom kultury pozyskuje dotacje na ten cel. Projekt „Trzy odcienie Krajny” to został zrealizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska.Edycja 2023. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15.100 zł w tym dotacji 14.000zł.

Celem projektu było budowanie tożsamości dzięki poznawaniu tradycji wsi krajeńskiej, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa na polu kultury dla mieszkańców, a także rozwijanie i odkrywanie talentów i pasji. Nasze działania opieraliśmy na „Wzorniku haftu krajeńskiego” opracowanego przez panią doktor Dorotę Angutek.

Dzięki szerokiemu zakresowi zadania, jaki został założony w projekcie, docieraliśmy do różnych grup mieszkańców z ofertą promującą kulturę Krajny; były to: warsztaty śpiewacze w gwarze krajeńskiej, warsztaty linorytu inspirowane wzorami haftu krajeńskiego oraz konkurs haftu.

Wszystkie działania prowadziły osoby z dużym doświadczeniem w poszczególnych dziedzinach: pani profesor Jowita Kęcińska-Kaczmarek autorka ”Małego słownika gwary krajeńskiej” od ponad 30 lat prowadząca zespół „Krajniacy”, pani Agata Urbańska-Krasowska i pan Mariusz Krasowski przekazywali tajniki linorytu, z kolei członkami komisji konkursowej byli: dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej pani Kamila Krzanik – Dworanowska, pan Jerzy Brzeziński i pani Joanna Skiera – doświadczeni hafciarze w zakresie haftu krajeńskiego.

Zdobyte umiejętności zespół „Osieczanki” zaprezentował podczas dożynek gminnych w Bąkowie: przybyli wysłuchali premierowych wykonań pieśni dożynkowych w gwarze krajeńskiej. Natomiast zespół Modraki, działający przy wyrzyskiej szkole podstawowej, szlifuje jeszcze repertuar i mile nas zaskoczy kolejnym udanym występem już niedługo.

17 października 2023 w siedzibie MGOK w Wyrzysku odbyła się wystawa prac linorytu oraz haftu a także ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Łącznie w konkursie udział wzięło osiem hafciarek, z kórych komisja wyłoniła następujące laureatki: pierwsze miejsce zdobyła Elżbieta Brzezińska, drugie Grażyna Polan, trzecie Anna Belka.

Przyznano także wyróżnienia dla pozostałych uczestniczek. Dla wszystkich biorących udział w konkursie ufundowano nagrody i upominki.

18 października wystawę oglądała grupa podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej

z Liszkowa, którzy także brali udział w warsztatach linorytu.

Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wrażeniami jakie działania projektowe wzbudziły wśród uczestników. Pojawiły się też kolejne inspirujące pomysły na promocję kultury krajeńskiej, szczególnie w zakresie wykorzystania wzorów haftu krajeńskiego

w działaniach twórczych.

Wszystkie prace można oglądać w galerii na piętrze w wyrzyskim MGOK do 10 listopada 2023r.

Nasze działania możliwe są dzięki opracowaniom naukowym jakie pojawiły się w ostatnim czasie – wydanie wspomnianego wyżej „Wzornika haftu krajeńskiego” przez Muzeum Ziemi Złotowskiej, wieloletnie zaangażowanie w zachowanie gwary krajeńskiej pani profesor Kęcińskiej-Kaczmarek.

Także dzięki Wam, odbiorcom, uczestnikom naszych działań, którzy braliście udział w zaproponowanych działaniach kultura Krajny ma szansę na pozostanie żywą.

MGOK Wyrzysk

Foto: P.Brzezinski, M.Krasowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023”